Để thuận tiện và đảm bảo tính xác thực. Vestini sẽ cung cấp thông tin tài khoản để khách hàng chuyển khoản một cách nhanh chóng nhất có thể.